Dochy glas

Dochy glas nam hun nieuw 4000m² grote bedrijfsgebouw in gebruik. Voor dit project kon er op ons gerekend worden voor zowel het ontwerp als de coördinatie van a tot z.